O Firmie
Lesner Consulting jako zespół ekspertów przygotowuje projekty infrastrukturalne i tzw. miękkie. Zakres naszych działań obejmuje wszystkie zagadnienia, które związane są z profesjonalnym przygotowywaniem projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Nasze działania skierowane są przede wszystkim do podmiotów publicznych, ale nie tylko.

Pragnę zwrócić Państwa uwagę, że możemy w każdym indywidualnym przypadku dostosować się do specyficznych wymagań instytucji samorządowych, państwowych czy podmiotów gospodarczych. Możemy do występujących zagadnień podejść w sposób kompleksowy albo wykonać jedną z usług naszej oferty.

Eksperci z naszego zespołu mogą pomóc w wyborze odpowiedniego funduszu Unii Europejskiej oraz w opracowaniu formularza wniosku według wymogów obowiązujących dla danej aplikacji.

Możemy podjąć się współpracy w zakresie całego procesu pozyskania
i wykorzystania środków finansowych z Unii Europejskiej.
Pomoc ta obejmuje:

weryfikację czy dany projekt (lub pomysł) kwalifikują się do uzyskania pomocy, a jeśli tak, to z jakich źródeł;

przygotowanie wszystkich wymaganych dokumentów;

jeśli jest to wymagane - pozyskanie partnerów do realizacji projektu;

zarządzanie projektem;

przeprowadzanie audytu;

sporządzenie raportów merytorycznych i finansowych, cząstkowych i finalnych - ostateczne rozliczenia wykorzystania otrzymanych środków z Unii Europejskiej.

Doświadczenie we współpracy z ponad 50 samorządami, wieloma instytucjami państwowymi oraz wieloma prywatnymi podmiotami gospodarczymi pozwala na świadczenie wysokiej jakości usług:

  WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

  STRATEGIA ROZWOJU

  STUDIUM WYKONALNOŚCI

  OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - RAPORT        ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

  WIELOLETNI PLAN INWESTCYJNY WRAZ Z WIELOLETNIM
        PLANEM FINANSOWYM


  PLAN LOKALNEGO ROZWOJU

  LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI


Ponadto doradzamy i koordynujemy działania polskich instytucji uczestniczących w projektach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg. Obecnie obsługujemy polskich partnerów w trzech projektach:

  • eHealth - Interreg IIIB BSR
  • FEM - Interreg IIIB BSR
  • SusSET - Interreg IIIC

Pytania??
Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, nie wahaj się skontaktować z nami !!!

unia europejska , UE , zarządzanie , projekt , doradztwo europejskie , consulting , lesner consulting , dofinansowanie , środki pomocowe , fiszka , studium wykonalności , program rewitalizacji , Lokalny Plan Rozwoju , Wieloletni Plan Inwestycyjny , wniosek , raport oddziaływania na środowisko , ZPORR , SPO , PHARE , Młodzież , Interreg , Town Twinning , Leader i Leader + , leader plus , euroregion , Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego , EFS , Europejski Fundusz Społeczny , dotacje , inwestycje , fundusze strukturalne , obsługa samorządy , projekty miękkie , projekty twarde , UNIA EUROPEJSKA , Europa , Puck, Krynica Morska , Lębork , Łeba , ue, europa, polska w unii europejskiej , ::LESNER Consulting :: - Projekty Finansowane Ze Środków Unii Europejskiej