O FirmiePROJEKTY ZREALIZOWANE

- ROZWÓJ OBSZARU PRZYGRANICZNEGO POPRZEZ BUDOWĘ I MODERNIZACJĘ PORTÓW - "TRZY PORTY".

- WSPARCIE, WZMOCNIENIE I PROMOCJA WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ W ROZWOJU TURYSTYKI JACHTOWEJ - Support - Promotion

- e-Zdrowie dla regionów. Zintegrowane struktury w regionie Morza Bałtyckiego - Model dla rozwijających się e-Jakości w zdrowiu

- Spotkania Kobiet Przedsiębiorczych w Regionie Morza Bałtyckiego

- Sustaining Small Expanding Towns (SusSET), Wsparcie rozwoju małych miast, Projekt INTERREG IIIC WEST, 4W0126IPROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

- POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM POPRZEZ BUDOWĘ CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO OD MIEJSCOWOŚCI MIKOSZEWO DO MIEJSCOWOŚCI PIASKI

- Opracowanie studium wykonalności oraz wykonanie czynności towarzyszących, zmierzających do pozyskania środków z funduszy UE w celu wybudowania Inkubatora Przedsiębiorczości w Gdańsku

- POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ TERENÓW PRZYPLAŻOWYCH W MIEJSCOWOŚCI STEGNA POPRZEZ BUDOWĘ ULICY LIPOWEJ I PRZEBUDOWĘ ULIC: KOŚCIUSZKI ORAZ WOJSKA POLSKIEGO