O Firmie
STUDIUM WYKONALNOŚCI

Studium wykonalności (feasibility study) dla przedsięwzięć inwestycyjnych według standardów UNIDO, niezbędny element aplikacji do funduszy UE.

Załączenie tego dokumentu jest konieczne dla każdego z projektów inwestycyjnych.

W studium wykonalności Beneficjent powinien uzasadnić finansową i administracyjną wykonalność projektu. Studium wykonalności ma także za zadanie wskazać, które z różnych proponowanych rozwiązań problemu będzie najlepsze pod względem technicznym, ekonomicznym, jak też z punktu widzenia ekologicznego. Np. należy wybrać i uzasadnić, czy z powodu nasilającego się ruchu i zwiększenia tzw. strumienia pojazdów należy drogę zmodernizować i poszerzyć, czy może lepiej będzie poprowadzić nową drogę w zupełnie innym miejscu. Należy w tym przypadku także rozważyć koszty wpływu na środowisko projektowanej inwestycji.

W przypadku projektów złożonych, zawierających w sobie różne rodzaje działań, np. roboty budowlane i wyposażenie obiektów, dla całego projektu powinno być przygotowane jedno studium wykonalności uwzględniające korzyści (i ewentualnie straty) wynikające z wykonania robót budowlanych, a następnie wyposażenia (zakupów) wybudowanego obiektu. W przypadku realizacji jedynie jednego z kilku etapów projektu, pamiętając o zasadzie, że dofinansowanie może uzyskać projekt kompletny, dający po zakończeniu wymierne efekty, studium wykonalności powinno uzasadniać ekonomicznie celowość dofinansowania poszczególnego etapu.Inne oferowane przez nas usługi:

  WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

  STRATEGIA ROZWOJU

  STUDIUM WYKONALNOŚCI

  OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

  WIELOLETNI PLAN INWESTCYJNY WRAZ Z WIELOLETNIM PLANEM FINANSOWYM

  PLAN LOKALNEGO ROZWOJU

  LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI


Pytania??
Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, nie wahaj się skontaktować z nami !!!

unia europejska , UE , zarządzanie , projekt , doradztwo europejskie , consulting , lesner consulting , dofinansowanie , środki pomocowe , fiszka , studium wykonalności , program rewitalizacji , Lokalny Plan Rozwoju , Wieloletni Plan Inwestycyjny , wniosek , raport oddziaływania na środowisko , ZPORR , SPO , PHARE , Młodzież , Interreg , Town Twinning , Leader i Leader + , leader plus , euroregion , Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego , EFS , Europejski Fundusz Społeczny , dotacje , inwestycje , fundusze strukturalne , obsługa samorządy , projekty miękkie , projekty twarde , UNIA EUROPEJSKA , Europa , Puck, Krynica Morska , Lębork , Łeba , ue, europa, polska w unii europejskiej , ::LESNER Consulting :: - Projekty Finansowane Ze Środków Unii Europejskiej