O Firmie
STRATEGIA ROZWOJU

Kompleksowo przygotowany i prowadzony proces planowania i zarządzania dla miast, gmin, powiatów. Usługa obejmuje proces tworzenia misji, identyfikacji domen strategicznych, formułowanie planów działań aż po instrumenty ich wdrażania. Według standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.Inne oferowane przez nas usługi:

  WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

  STUDIUM WYKONALNOŚCI

  OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

  WIELOLETNI PLAN INWESTCYJNY WRAZ Z WIELOLETNIM PLANEM FINANSOWYM

  PLAN LOKALNEGO ROZWOJU

  LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI


Pytania??
Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, nie wahaj się skontaktować z nami !!!

unia europejska , UE , zarządzanie , projekt , doradztwo europejskie , consulting , lesner consulting , dofinansowanie , środki pomocowe , fiszka , studium wykonalności , program rewitalizacji , Lokalny Plan Rozwoju , Wieloletni Plan Inwestycyjny , wniosek , raport oddziaływania na środowisko , ZPORR , SPO , PHARE , Młodzież , Interreg , Town Twinning , Leader i Leader + , leader plus , euroregion , Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego , EFS , Europejski Fundusz Społeczny , dotacje , inwestycje , fundusze strukturalne , obsługa samorządy , projekty miękkie , projekty twarde , UNIA EUROPEJSKA , Europa , Puck, Krynica Morska , Lębork , Łeba , ue, europa, polska w unii europejskiej , ::LESNER Consulting :: - Projekty Finansowane Ze Środków Unii Europejskiej