O Firmie
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Działania w zakresie profesjonalnego przygotowania wniosków grantowych do Funduszy Pomocowych. Usługa obejmuje określenie stosownych funduszy pomocowych, identyfikację i analizę potrzeb (problemów) lokalnych, sformułowanie i opisanie przedsięwzięcia (projektu). Przygotowujemy kompletną dokumentację: przygotowanie opisu ramowego projektu (logical framework), kompletnego formularza wniosku (project filing card) wraz z niezbędnymi załącznikami.

W celu przeprowadzenia procesu zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej niejednokrotnie występuje konieczność utworzenia i prowadzenia Biura Projektu, którego zadania określić można jako:

 • Inicjowanie projektu;
 • Zarządzanie ryzykiem, zależnościami i rozwiązywaniem problemów;
 • Prowadzenie dokumentacji, biblioteki projektu i raportowanie;
 • Kontrola zmian;
 • Zarządzanie kontraktami i zarządzanie jakością;
 • Administracja i zamknięcie projektu;
 • Przeglądy gotowości operacyjnej. Diagnoza ta wykonywana jest na krótko przed rozpoczęciem wdrożenia lub na krótko przed zamknięciem projektu i ma na celu potwierdzenie gotowości wszystkich potencjalnych uczestników do rozpoczęcia wdrożenia lub zamknięcia projektu oraz upewnienia się czy nie występują niezidentyfikowane dotąd zagrożenia, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na sukces projektu;
 • Bieżąca kontrola jakości, która polega na:
  • Stworzeniu rodzaju, harmonogramu i zakresu niezbędnych czynności kontrolnych dla celów zrealizowania programu jakości;
  • Przeprowadzeniu uzgodnionych czynności koncentrując się na udoskonaleniu kluczowych procesów i produktów w możliwie krótkim czasie i przy minimalnym nakładzie pracy;
  • Diagnozie projektu będącej oceną projektu na dowolnym jego etapie, mającej na celu identyfikację zagrożeń i ich bezpośredniej przyczyny, co pomaga zapewnić trwałe rozwiązanie problemu;
  • Kierowaniu projektem poprzez oddelegowanie naszego pracownika bądź pracowników.


Inne oferowane przez nas usługi:

  STRATEGIA ROZWOJU

  STUDIUM WYKONALNOŚCI

  OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

  WIELOLETNI PLAN INWESTCYJNY WRAZ Z WIELOLETNIM PLANEM FINANSOWYM

  PLAN LOKALNEGO ROZWOJU

  LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI


Pytania??
Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, nie wahaj się skontaktować z nami !!!

unia europejska , UE , zarządzanie , projekt , doradztwo europejskie , consulting , lesner consulting , dofinansowanie , środki pomocowe , fiszka , studium wykonalności , program rewitalizacji , Lokalny Plan Rozwoju , Wieloletni Plan Inwestycyjny , wniosek , raport oddziaływania na środowisko , ZPORR , SPO , PHARE , Młodzież , Interreg , Town Twinning , Leader i Leader + , leader plus , euroregion , Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego , EFS , Europejski Fundusz Społeczny , dotacje , inwestycje , fundusze strukturalne , obsługa samorządy , projekty miękkie , projekty twarde , UNIA EUROPEJSKA , Europa , Puck, Krynica Morska , Lębork , Łeba , ue, europa, polska w unii europejskiej , ::LESNER Consulting :: - Projekty Finansowane Ze Środków Unii Europejskiej