O FirmiePROJEKTY ZREALIZOWANE

Sustaining Small Expanding Towns (SusSET)
Wsparcie rozwoju małych miast

Projekt INTERREG IIIC WEST, 4W0126I


Informacja kontaktowa
Tomasz Lesner, Igor Kaniecki
www.susset.org

Zarys projektu

Projekt SusSET dotyczył poszukiwania najlepszych ‘strategii funkcjonowania' dla małych, rozwijających się miast.

Około 50% populacji krajów UE żyje w małych miastach. Wiele spośród tych małych miast boryka się z podobnymi wyzwaniami.
Projekt miał na celu określenie modelowych strategii wspomagania trwałego rozwoju małych miast oraz wspomagania w rozwiązywaniu problemów komunalnych i odzyskaniu silnej pozycji przez te miasta. Celem projektu było też testowanie wybranych elementów określonego wspólnie modelu strategii.

Projekt dążył do podniesienia rangi małych miast, do zbadania efektywnych mechanizmów zarządzania miastem zapewniających trwały i zrównoważony rozwój małych miast. Projekt miał też odpowiedzieć na pytanie w jak dużym stopniu położenie małego miasta determinuje jego strategię oraz jakie są wady i zalety współpracy między małymi miastami.

Zbadane zostały kluczowe z punktu widzenia uczestników projektu elementy
Najważniejsze działania projektu
- wyodrębnienie najważniejszych zdaniem partnerów projektu obszarów strategii małego miasta
- wyodrębnienie obszarów interesujących partnerów projektu, do bardziej szczegółowego zbadania
- zebranie przykładów najlepszych praktyk w zakresie badanych tematów (zarówno od miast uczestniczących w projekcie jak i z innych źródeł)
- wymiana doświadczeń poprzez wizyty studyjne
- wspólne opracowanie rozwiązań modelowych z uwzględnieniem warunków lokalnych
- testowanie modelowych rozwiązań poprzez podprojekty w ramach głównego projektu
- zebranie doświadczeń, wyników prac i zaleceń w formie publikacji multimedialnej.

Główne produkty projektu
Głównym produktem projektu jest tzw. Toolkit, czyli zestaw narzędzi wspomagających zarządzaniem miastem. Jest to multimedialny (CD/ strona www) zestaw obserwacji, wniosków i porad zebranych przez partnerów w czasie trwania projektu SusSET na podstawie własnych doświadczeń oraz najlepszych lub najbardziej innowacyjnych praktyk zaobserwowanych w innych miastach. Pakiet ten ma ułatwić pracownikom i władzom małych miast tworzenie takich rozwiązań i strategii, które będą wspomagały trwały rozwój małego miasta.

Czas trwania
Marzec 2005 - Październik 2007 (32 miesiące)

Budżet
1 637 244,00 euro

Partnerzy
12 miast z 4 krajów reprezentujących 4 strefy Unii Europejskiej (Wschód -Polska, Zachód - Szkocja, Północ - Szwecja, Południe - Grecja). Miasta zostały podzielone na grupy ze względu na lokację:
Miasta położone na wybrzeżu:
- Hel (zastępując Łebę) - Polska
- Stonehaven - Szkocja
- Strömstad - Szwecja
- Messolonghi - Grecja

Miasta położone w pobliżu większych aglomeracji:
- Puck - Polska
- Ellon - Szkocja
- Kungälv - Szwecja
- Aeghio - Grecja

Miasta - ośrodki usług dla regionu
- Lębork - Polska
- Inverurie - Szkocja
- Amal - Szwecja
- Pyrgos - Grecja

LEAD PARTNER: Aberdeenshire Towns Partnership

Lesner Consulting pełnił w projekcie SusSET rolę koordynatora krajowego, odpowiadał przed Lead Partnerem za pracę trzech polskich partnerów i brał udział w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju projektu w imieniu polskich partnerów i w porozumieniu z nimi.