O FirmiePROJEKTY ZREALIZOWANE

WSPARCIE, WZMOCNIENIE I PROMOCJA WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ W ROZWOJU TURYSTYKI JACHTOWEJ - Support - Promotion

Informacja kontaktowa
Aneta Jendryczka

Zarys projektu
Główny cel projektu stanowi wspieranie i rozwijanie współpracy transgranicznej oraz wymiana doświadczeń w dziedzinie promocji i realizacji strategii rozwoju turystyki. Dzięki współpracy partnerów powstał "Plan Marketingowy Portów Jachtowych". Plan ten jest narzędziem do profesjonalnego promowania portów jachtowych w Krynicy Morskiej i Nerindze. Będzie wykorzystywany od chwili zakończenia prac inwestycynych w portach.
SupPort - Promotion stanowi uzupełnienie i kontynuację projektów SUPORTNET (nr PI/9811/57M) i "TRZY PORTY" ( nr 2005/309), które zostały zrealizowane w ramach Inicjatywy Europejskiej IINTERREG IIIC i IIIA.

Przewidywane działania projektu
- opracowanie "Planu Marketingowego Portów Jachtowych w obszarze Morza Bałtyckiego"
- wzmocnienie i rozwinięcie pracy Zespołu ds. Współpracy i Rozwoju Obszaru Współpracy
- 2 konferencje projektowe połączone z konferencjami prasowymi, po jednej w środku i na zakończenie działań projektowych
- warsztaty programowe na początku realizacji projektu
- wspólna publikacja promująca Krynicę Morską i Neringę jako żeglarskie kurorty turystyczne
- utworzenie strony internetowej na czas trwania projektu
- organizacja i przeprowadzenie obózu żeglarskiego
- organizacja i przeprowadzenie regat dla uczestników obozu żeglarskiego
- promocja projektu i obszaru współpracy
- rozliczenie projektu i ocena

Główne produkty projektu
- "Plan Marketingowy Portów Jachtowych w obszarze Morza Bałtyckiego."
- Wydawnictwo promocyjne z płytą CD

Czas trwania
12 miesięcy

Budżet
72 500 €, w tym 1500 € na koszty przygotowawcze

Partnerzy
Partner wiodący: Gmina Miasta Krynica Morska (Polska)
Partner finansowy: Gmina Neringa ( Litwa)