O FirmiePROJEKTY ZREALIZOWANE

Female Entrepreneurs' Meetings in the Baltic Sea Region

Spotkania Kobiet Przedsiębiorczych w Regionie Morza Bałtyckiego

Projekt INTERREG IIIB BSR, 5 runda aplikacyjna, priorytet 3.1.

Informacja kontaktowa
Tomasz Lesner, Igor Kaniecki
www.feminfo.net

Zarys projektu
W wyniku przemian ustrojowych w państwach Europy Wschodniej kobiety stanowią największą grupę bezrobotnych. Jedną z możliwych dróg zmiany istniejącej sytuacji jest założenie przez osobę bezrobotną własnej firmy. Brak znajomości przepisów prawnych, niewystarczająca liczba doradców, brak dostępu do kredytów oraz nieznajomość reguł rządzących rynkiem ekonomicznym są największymi przeszkodami niejednokrotnie odstraszającymi potencjalnych przedsiębiorców od podjęcia decyzji o samozatrudnieniu.

Celem projektu jest wzmacnianie struktur, które wspierają “Centra Aktywizacji Zawodowej Kobiet” przez współpracę, wymianę doświadczeń, uczestnictwo w zajęciach praktycznych wraz z uczestnikami projektu.

Najważniejsze działania projektu
- Stworzenie sieci punktów doradczych, miejsc spotkań dla kobiet bezrobotnych, które pragną założyć działalność gospodarczą oraz dla kobiet prowadzących firmy MSP, które pragną zintensyfikować swoje dotychczasowe działania lub przekazać wiedzę
- Powołanie i wyszkolenie grupy mentorek (nauczycieli) - bazując na doświadczeniach wypracowanych przez Finlandię
- wymiana informacji i doświadczeń, wymiana kontaktów biznesowych poprzez wizyty studyjne w krajach projektu
- organizowanie wspólnych przedsięwzięć biznesowych przez kobiety zaangażowane w projekt
- zwiększenie dostępu przedsiębiorczych kobiet do narzędzi informatycznych wspierających działania marketingowe (np. strony internetowe)
- udzielanie mikrokredytów startującym przedsiębiorczyniom
- promowanie przedsiębiorczości kobiet na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym

Główne produkty projektu
- Utworzenie sieci "Centrów Aktywizacji Zawodowej Kobiet", gdzie wyszkolone mentorki organizują oraz szkolenia odpowiadające na potrzeby spotkania kobiet przedsiębiorczych
- Opracowanie analizy sytuacji dotyczącej przedsiębiorczości kobiet w krajach uczestniczących w projekcie
- Opracowanie analizy sytuacji dotyczącej kwestii równości płci w krajach uczestniczących w projekcie
- utworzenie strony internetowej projektu, utworzenie stron internetowych dla każdego centrum aktywizacji zawodowej

Czas trwania
15 Sierpień 2005 - 14 Sierpień 2007 (36 miesięcy)

Budżet
2 187 722.00 euro

Partnerzy
Około 40 instytucji uczestniczących z 7 krajów UE (Estonia, Finlandia, Łotwa, Litwa, Norwegia, Polska i Szwecja) oraz Białoruś i Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej spoza UE. W projekcie brało udział 7 partnerów z Polski.